Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás týmto informovať, že s platnosťou od 9.10.2020 spoločnosť Europ Assistance neponúka možnosť dohodnutia nových, ani obnovenie predtým uzatvorených zmlúv pre poistenie asistenčných služieb AutoCare.

Zmluvy, uzavreté pred dátumom 9.10.2020 a platnosť ktorých sa končí po tomto dátume, sú naďalej platné do dátumu ich vypršania, najneskôr do 9.10.2021 a z titulu týchto zmlúv budú služby naďalej plne poskytované.

Asistenčné linka +421 2 2051 0858 a e-mail pojisteni@europ-assistance.cz zostávajú naďalej v platnosti ako pre poskytnutie non-stop asistenčné pomôcť, tak pre Vaše otázky.

Tím Europ Assistance